Pospółka i podsypki

podsypki

Oferujemy pospółkę i podsypki, czyli naturalne mieszanki piasku i żwiru. Dysponujemy pospółką o różnych frakcjach, spełniającą wszelkie wymagane normy. Jej uziarnienie mieści się w przedziale od 0 do 63 mm, a zawartość grubego kruszywa (żwiru) wynosi 10-50%. W budownictwie jednorodzinnym zaleca się stosowanie pospółki o frakcji 0-16 lub 0-32 mm.

Dysponujemy także pospółką gliniastą, która zawiera ponad 2% frakcji iłowej oraz pospółką kwalifikowaną, uzyskiwaną w procesie uszlachetniania. Proces ten polega na przesianiu i płukaniu kruszywa, w efekcie czego zostają z niego usunięte wszystkie zanieczyszczenia w postaci pyłów.

Jakie zastosowanie ma pospółka?

Pospółka dzięki swoim doskonałym właściwościom fizykomechanicznym jest powszechnie wykorzystywana w budownictwie oraz drogownictwie. Ze względu na dobre parametry nośności przede wszystkim służy do przygotowywania podbudowy pod skomplikowane obiekty budowlane. Fundamenty wykonane z pospółki zapewniają stabilność budynku. Materiał ten wykorzystywany jest do tworzenia warstw odsączających i mrozoochronnych, ponieważ posiada dobre atrybuty filtracyjne. Warstwy te znajdują się w budowanych drogach, a także przydomowych oczyszczalniach ścieków i studniach głębinowych.

Pospółka, ze względu na wysoki współczynnik zagęszczenia, służy również do budowy nasypów drogowych i kolejowych. Stanowi jeden z głównych materiałów stosowanych do tworzenia dróg polnych, leśnych oraz piaskowo-żwirowych. Doskonale sprawdza się także jako podsypka pod nawierzchnie wykonane z kostki brukowej lub granitowej. Odpowiada ona wówczas za wyrównanie spodnich nawierzchni oraz przygotowanie powierzchni do ułożenia na niej kostki.